Byggnadsplåt

  • Vi utför allt inom byggnadsplåt, exempelvis stosar, bleck, inklädnader, täckningar, rökrör och anpassningar.
  • Vi säljer och monterar vägg och takplåt.
  • Vi lagerför TRP20-plåt och tillbehör.
  • Vi säljer och monterar schaktfria skorstenar.