Styr och reglerteknik

  • Vi installerar reglersystem för luftbehandlingsanläggningar och värmeanläggningar.
  • Vi utför funktionskontroller/felsökning på era styr- eller regler-utrustningar för ventilation och värme.