Underhåll

  • Vi utför underhåll på era luftbehandlingsanläggningar: funktionskontroll, filterbyte, rembyte och felsökning.
  • Vi utför verkningsgradsmätningar på era värmeåtervinningsanläggningar.
  • Vi utför underhåll/reparationer på era elanläggningar och vitvaror med behörig elektriker.
  • Vi är återförsäljare för SKF lager.